Hem Arkivbildare
Lantmäteriets centralmyndighet 1628 - 1974, Lantmäteristyrelsen
Arkiv
Lantmäteristyrelsen Renovationsarkivet 1628-1920
Serie
Sök

F2z - Renovationer av förrättningsakter, Västerbottens län

Plats
Anmärkning
Serien har vad gäller material som är äldre än 1800 , storskiftesakter samt vissa lagaskiftesakter överförts till ADB.
Renovationer är renritningar av konceptkartor som upprättats vid respektive lantmäterikontor.
Volymerna i serien förvaras inte helt enhetligt eftersom formatet måste styra förvaringssättet. Detta innebär exempelvis att samma socken- och byakt eller läns- och häradskarta kan återkomma i seriens volymer på fler ställen, t.ex Holmsund socken representeras i volymerna 79 och 299.
Volym 1 - 262 socken- och bykartor i skruvpärmar
Volym 263 - läns- och häradskartor i skruvpärmar
Volym 264 - 268 brevkartor i skruvpärmar
Volym 269 - 275 brevakter, inbundna blandade format
Volym 276 - 333 sockenkartor i mappar av mindre format
Volym 334 - läns-och häradskartor i mappar av mindre format
Volym 335 - 338 sockenkartor, läns- och häradskartor i större format
Volym 339 - 352 rullade sockenkartor i kartrör
Volym 353 - rullade läns - och häradskartor
Volym 354 - utdrag ur jordebok
Volym 355 - 374 beskrivning av indragning av ströängar till hemman
Volym 375 - 439 folioakter

Volym 269 - 275 innehåller brevakter som redovisar de kartor som bifogats i brev rörande olika ärenden och i finns handlingar rörande dessa ärenden. Akter från en och samma socken kan förekomma i något eller av ovan angivna grupper av handlingar.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1 Bjurholm 1-8 (1 är sockennummer och 1-8 är bynummer inom socken 1)
2 1 Bjurholm 9-21
3 1 Bjurholm 22-33
4 1 Bjurholm 34-58
5 1 Bjurholm 59-74
6 1 Bjurholm 75-92
7 1 Bjurholm 93-110
8 1 Bjurholm 111-
9 2 Bureå 1-5
10 2 Bureå 6-8
11 2 Bureå 9-24
12 2 Bureå 25-, 3 Burträsk 1.1-1.13
13 3 Burträsk 1.14-7
14 3 Burträsk 8-29.3
15 3 Burträsk 29.4-48
16 3 Burträsk 49-52
17 3 Burträsk 53-72
18 3 Burträsk 73-75
19 3 Burträsk 76-100
20 3 Burträsk 101-116
21 3 Burträsk 117-129
22 3 Burträsk 130-141
23 3 Burträsk 142-150.7
24 3 Burträsk 150.8-166
25 3 Burträsk 167-189
26 3 Burträsk 190-213
27 3 Burträsk 214-226.16
28 3 Burträsk 226.17-231
29 3 Burträsk 232
30 4 Bygdeå 1-16
31 4 Bygdeå 17-29
32 4 Bygdeå 30-33
33 4 Bygdeå 34-53
34 4 Bygdeå 54-70
35 4 Bygdeå 71-89
36 4 Bygdeå 90-96
37 4 Bygdeå 97-110
38 4 Bygdeå 111-130
39 4 Bygdeå 131-143
40 4 Bygdeå 144-154.6
41 4 Bygdeå 154.7-, 5 Byske 1-20
42 5 Byske 21-27
43 5 Byske 28
44 5 Byske 29-34
45 5 Byske 35-43
46 5 Byske 44-59
47 5 Byske 60-79
48 5 Byske 80-88
49 5 Byske 89-105
50 5 Byske 106-116
51 5 Byske 117-, 6 Degerfors 1.1-1.4
52 6 Degerfors 1.5-
53 6 Degerfors 2-19
54 6 Degerfors 20-39
55 6 Degerfors 40-46
56 6 Degerfors 47-68
57 6 Degerfors 69-80
58 6 Degerfors 81-100
59 6 Degerfors 101-124
60 6 Degerfors 125-139
61 6 Degerfors 140-154
62 6 Degerfors 155-178
63 6 Degerfors 179-189
64 6 Degerfors 190-204
65 6 Degerfors 205-220
66 6 Degerfors 221-236
67 6 Degerfors 237-251
68 6 Degerfors 252-
69 7 Djupvikens municipalsamhälle 1-, 8 Dorotea 1-
70 8 Dorotea 2-6
71 8 Dorotea 7-24
72 8 Dorotea 25-27
73 8 Dorotea 28-35
74 8 Dorotea 36-
75 9 Fredrika 1-11
76 9 Fredrika 12-20
77 9 Fredrika 21-29
78 9 Fredrika 30-
79 10 Holmsund 1-, 11 Holmön 1-2.7
80 11 Holmön 2.8-, 12 Hörnefors 1-7
81 12 Hörnefors 8-14
82 12 Hörnefors 15-20
83 12 Hörnefors 21-, 13 Jörns municipalsamhälle 1-, 14 Jörn 1-
84 14 Jörn 2-25
85 14 Jörn 26-44
86 14 Jörn 45-69
87 14 Jörn 70-91
88 14 Jörn 92-103
89 14 Jörn 104-125
90 14 Jörn 126-144
91 14 Jörn 145-170
92 14 Jörn 171-192
93 14 Jörn 193-, 15 Lycksele municipalsamhälle 1-, 16 Lycksele 1.1-1.4 (1-146)
94 16 Lycksele 1.4 (147-594)
95 16 Lycksele 1.4 (595-1016)
96 16 Lycksele 1.4 (1017-)-13
97 16 Lycksele 14-29
98 16 Lycksele 30-32
99 16 Lycksele 33-45.3
100 16 Lycksele 45.4-58
101 16 Lycksele 59-81
102 16 Lycksele 82-91
103 16 Lycksele 92-106
104 16 Lycksele 107-119
105 16 Lycksele 120-135
106 16 Lycksele 136-151
107 16 Lycksele 152-176
108 16 Lycksele 177-182
109 16 Lycksele 183-200
110 16 Lycksele 201-231
111 16 Lycksele 232-235
112 16 Lycksele 236-239
113 16 Lycksele 240-244
114 16 Lycksele 245-, 17 Lövånger 1-2.7
115 17 Lövånger 2.8-11
116 17 Lövånger 12-22
117 17 Lövånger 23-30
118 17 Lövånger 31-38
119 17 Lövånger 39-44
120 17 Lövånger 45-
121 18 Malå 1-2
122 18 Malå 3-21
123 18 Malå 22-46
124 18 Malå 47-70
125 18 Malå 71-99.1
126 18 Malå 99.2-, 19 Nordmalings municipalsamhälle 1-, 20 Nordmaling 1-2
127 20 Nordmaling 3-9
128 20 Nordmaling 10-16
129 20 Nordmaling 17-22
130 20 Nordmaling 23-28
131 20 Nordmaling 29-31
132 20 Nordmaling 32-38
133 20 Nordmaling 39-53
134 20 Nordmaling 54-, 21 Norsjö 1.1-
135 21 Norsjö 2-18
136 21 Norsjö 19-47
137 21 Norsjö 48-62
138 21 Norsjö 63-72.7
139 21 Norsjö 72.8-100
140 21 Norsjö 101-114.10
141 21 Norsjö 114.11-123.3
142 21 Norsjö 123.4-138
143 21 Norsjö 139-157
144 21 Norsjö 158-177.2
145 21 Norsjö 177.3-, 22 Nysätra 1-11.9
146 22 Nysätra 11.10-15
147 22 Nysätra 16-23.5
148 22 Nysätra 23.6-37
149 22 Nysätra 38-47
150 22 Nysätra 48-, 23 Robertsfors municipalsamhälle 1-, 24 Skellefteå 1-1.7
151 24 Skellefteå 1.8-1.10
152 24 Skellefteå 2-11.12
153 24 Skellefteå 11.13-20
154 24 Skellefteå 21-33.12
155 24 Skellefteå 33.13-40
156 24 Skellefteå 41-46.4
157 24 Skellefteå 46.5-60
158 24 Skellefteå 61-73
159 24 Skellefteå 74-76
160 24 Skellefteå 77-85
161 24 Skellefteå 86-91
162 24 Skellefteå 92-104
163 24 Skellefteå 105-116
164 24 Skellefteå 117-124
165 24 Skellefteå 125-143
166 24 Skellefteå 144-153
167 24 Skellefteå 154-163.8
168 24 Skellefteå 163.9-170
169 24 Skellefteå 171-180
170 24 Skellefteå 181-
171 25 Skellefteå stad 1-, 26 Sorsele 1-1.5 (1-260)
172 26 Sorsele 1.5 (261-520)-1.7
173 26 Sorsele 1.8
174 26 Sorsele 2-18
175 26 Sorsele 19-26
176 26 Sorsele 27-63
177 26 Sorsele 64-87
178 26 Sorsele 88-91
179 26 Sorsele 92-101.2
180 26 Sorsele 103.3-
181 27 Stensele 1.1-1.2
182 27 Stensele 1.3-1.6
183 27 Stensele 1.7 (1-405)
184 27 Stensele 1.7 (406-810)
185 27 Stensele 2-15
186 27 Stensele 16-42
187 27 Stensele 43-56
188 27 Stensele 57-70.2
189 27 Stensele 70.3-76
190 27 Stensele 77-82.2
191 27 Stensele 82.3-, 28 Sävar 1-8
192 28 Sävar 9-24
193 28 Sävar 25-42
194 28 Sävar 43-57
195 28 Sävar 58-87
196 28 Sävar 88-109.10
197 28 Sävar 109.11-112
198 28 Sävar 113-119
199 28 Sävar 120-, 29 Tog municipalsamhälle 1-, 30 Tärna 1-
200 31 Umeå 1-5.7
201 31 Umeå 5.8-15
202 31 Umeå 16-24.4
203 31 Umeå 24.5-30
204 31 Umeå 31-42.8
205 31 Umeå 42.9-54
206 31 Umeå 55-62
207 31 Umeå 63-68
208 31 Umeå 69-84
209 31 Umeå 85-101
210 31 Umeå 102-114.29
211 31 Umeå 114.30-114.99
212 31 Umeå 115-125
213 31 Umeå 126-136.8
214 31 Umeå 136.9-141
215 31 Umeå 142-144
216 31 Umeå 145-156.10
217 31 Umeå 156.11-159.12
218 31 Umeå 159.13-162
219 31 Umeå 163-167
220 31 Umeå 168-
221 32 Umeå stad 1-, 33 Vilhelmina municipalsamhälle 1-, 34 Vilhelmina 1.1-1.2 (1-253)
222 34 Vilhelmina 1.2 (254-587)
223 34 Vilhelmina 1.2- (588-740)-1.6 (1-57)
224 34 Vilhelmina 1.6 (58-110)-1.7 (1-245)
225 34 Vilhelmina 1.7 (246-536)
226 34 Vilhelmina 2-23
227 34 Vilhelmina 24-40
228 34 Vilhelmina 41- av 47.2
229 34 Vilhelmina av 47.2-56
230 34 Vilhelmina 57-64
231 34 Vilhelmina 65-66
232 34 Vilhelmina 67-81
233 34 Vilhelmina 82-100
234 34 Vilhelmina 101-105
235 34 Vilhelmina 106-108
236 34 Vilhelmina 109-113
237 34 Vilhelmina 114-127
238 34 Vilhelmina 128-137
239 34 Vilhelmina 138-141
240 34 Vilhelmina 142-, 35 Vindelns municipalsamhälle 1-, 36 Vännäs köping 1-, 37 Vännäs 1-10
241 37 Vännäs 11-35
242 37 Vännäs 36-53
243 37 Vännäs 54-76
244 37 Vännäs 77-88
245 37 Vännäs 89-102
246 37 Vännäs 103-114
247 37 Vännäs 115-121
248 37 Vännäs 122-, 38 Åsele municipalsamhälle 1-, 39 Åsele 1-1.3 (1-195)
249 39 Åsele 1.3 (196-424)-2
250 39 Åsele 3-8
251 39 Åsele 9-17
252 39 Åsele 18-35
253 39 Åsele 36-44
254 39 Åsele 45-57
255 39 Åsele 58-73.2
256 39 Åsele 73.3-78
257 39 Åsele 79-84
258 39 Åsele 85-, 40 Örträsk 1-10
259 40 Örträsk 11-19
260 40 Örträsk 20-
261 41 Risbäck 1-
262 42 Bjurholms municipalsamhälle 1-, 50 Rundviks municipalsamhälle 1-, 51 Storumans municipalsamhälle 1-, 55 Skellefte strands municipalsamhälle 1-, 59 Dorotea municipalsamhälle 1-, 61 Backens municipalsamhälle 1-
263 Läns-och häradskartor
264 Brevkartor 1-637
265 Brevkartor 638-896
266 Brevkartor 897-1259
267 Brevkartor 1260-1669
268 Brevkartor 1670-
269 Brevakter 1-177
270 Brevakter 178-461
271 Brevakter 462-951
272 Brevakter 952-1350
273 Brevakter 1351-1851
274 Brevakter 1852-2264
275 Brevakter 2265-2508
- Brevakter 2509, se volym F2T 119A
276 Brevakter 2509, se volym F2T 119A
277 Z1 Bjurholm 29-71
278 Z1 Bjurholm 72-129
279 Z2 Bureå 1-5
280 Z2 Bureå 6-26
281 Z3 Burträsk 1-32
282 Z3 Burträsk 33-52
283 Z3 Burträsk 53-129
284 Z3 Burträsk 130-166
285 Z3 Burträsk 167-240
286 Z4 Bygdeå 1-86
287 Z4 Bygdeå 87-154
288 Z5 Byske 1-40
289 Z5 Byske 41-60
290 Z5 Byske 61-114
291 Z5 Byske 115-122
292 Z6 Degerfors 1-53
293 Z6 Degerfors 54-90
294 Z6 Degerfors 91-136
295 Z6 Degerfors 137-140
296 Z6 Degerfors 141-179
297 Z6 Degerfors 180-219
298 Z6 Degerfors 220-271
299 Z10 Holmsund
300 Z12 Hörnefors
301 Z14 Jörn
302 Z16 Lycksele
303 Z17 Lövånger 1-45.7
304 Z17 Lövånger 45.8-47
305 Z20 Nordmaling 1-33
306 Z20 Nordmaling 33.9-54
307 Z20 Nordmaling 55-65
308 Z21 Norsjö 1-50
309 Z21 Norsjö 51-106
310 Z21 Norsjö 107-183
311 Z22 Nysätra
312 Z24 Skellefteå 1-10
313 Z24 Skellefteå 11-43
314 Z24 Skellefteå 44-74
315 Z24 Skellefteå 75-96
316 Z24 Skellefteå 97-120
317 Z24 Skellefteå 121-146
318 Z24 Skellefteå 147
319 Z24 Skellefteå 148-190
320 Z28 Sävar 1-88
321 Z28 Sävar 89-109
322 Z28 Sävar 110-129
323 Z31 Umeå 1-22
324 Z31 Umeå 23-29
325 Z31 Umeå 30-52
326 Z31 Umeå 53-78
327 Z31 Umeå 79-133
328 Z31 Umeå 134-143
329 Z31 Umeå 144-181
330 Z32 Umeå stad
331 Z37 Vännäs 1-92
332 Z37 Vännäs 93-106
333 Z37 Vännäs 107-136
334 Läns-och häradskartor
335 Z1-1:6, Z3-1:5, Z4-1:8, Z6-1:7, Z8-1:1, Z8-1:3, Z14-1:3
336 Z18-1:3, Z18-1:4, Z21-1:3, Z22-1:3, Z24-1:9, Z26-1:4
337 Z27-1:4, Z28-1:3, Z31-1:3, Z31-1:14, Z34-1:1, Z37-1:2, (transparanta)
338 Z27-1:5, Z34-1:5
339 Z3-1:8 Bursträsk
340 Z3-1:10 Burträsk
341 Z16-1:5 Lycksele
342 Z17-1:6 Lövånger
342A 1802 Z24-1:4 Skellefteå
343 Z24-1:8 Skellefteå
344 Z26-1:6 Sorsele
345 Z27-1:1 Stensele
346 Z27-1:4 Stensele
347 Z31-1:8 Umeå
348 Z31-114:1 Umeå
349 Z32-1:19 Umeå stad
350 Z34-1:4 Vilhelmina
351 Z39-1:1 Åsele
352 Z39-1:2 Åsele
353 Z6 Degerfors
354 Z Västerbottens län, utdrag ur jordebok
355 Dorotea socken, Arksjö -
356 Fredrika socken, Askaliden -
357 Lycksele socken, Abborrträsk - Falkträsk
358 Lycksele socken, Falåberg - Lycksele
359 Lycksele socken, Lycksaberg - Siksele
360 Lycksele socken, Sjönäs
361 Malå socken, Avanäs - Lainejaur
362 Malå socken, Lejonström-
363 Risbäcks socken, Arksjöberget
364 Sorsele socken, Abmoberg - Högbränna
365 Sorsele socken, Höliden - Sandsele
366 Sorsele socken, Sandsjö -
367 Stensele socken, Abborrberg - Laisträsk
368 Stensele socken, Lubbträsk -
369 Tärna socken, 1-
370 Vilhelmina socken, 1-49
371 Vilhelmina socken, 50-120
372 Vilhelmina socken, 125-
373 Åsele socken, Avasjö -
374 Örträsk socken, Abborrtjärnliden -
375 Register, Akt nr: Z6, Z7,Z8, Z15. Z17, Z18, Z1-2:3 - Z1-5:2
376 Akt nr: Z1-5:13 - Z1-50:4
377 Akt nr: Z1-52:1 - Z1-129:2
378 Akt nr: Z1-129:3 - Z2-6:7
379 Akt nr: Z2-6:8 - Z2-22:1
380 Akt nr: Z2-24:3 - Z3-47:7
381 Akt nr: Z3-47:8 - Z3-74:15
382 Akt nr: Z3-80:3 - Z3-161:2
383 Akt nr: Z3-162:2 - Z3-234:13
384 Akt nr: Z4-1:5 - Z4-58:4
385 Akt nr: Z4-61:7 - Z4-108:9
386 Akt nr: Z4-109:2 - Z5-2:7
387 Akt nr: Z5-3:3 - Z5-42:8
388 Akt nr: Z5-43:3 - Z5-95:10
389 Akt nr: Z5-95:11- Z5-121:20
390 Akt nr: Z5-121:21 - Z6-36:1
391 Akt nr: Z6-40:12 - Z6-74:6
392 Akt nr: Z6-74:6 del 2 - Z6-165:3
393 Akt nr: Z6-166:2 - Z6-266:4
394 Akt nr: Z6-268:1 - Z9-5:2
395 Akt nr: Z9-8:1 - Z12-18:5
396 Akt nr: Z12-19:11 - Z14-39:4
397 Akt nr: Z14-40:4 - Z14:136:4
398 Akt nr: Z14-140:2 - Z16-63:3
399 Akt nr: Z16-64:4 - Z16-172:1
400 Akt nr: Z16-177:1 - Z17-18:1
401 Akt nr: Z17-19:6 - Z17-39:10
402 Akt nr: Z17-41:2 - Z18-26:4
403 Akt nr: Z18-26:5 - Z20-1:3
404 Akt nr: Z20-2:8 - Z20-10:9
405 Akt nr: Z20-11:5 - Z20-23:12
406 Akt nr: Z20-23:13 - Z20-33:14
407 Akt nr: Z20-36:3 - Z20-56:2
408 Akt nr: Z20-57:3 - Z21-31:4
409 Akt nr: Z21-34:2 - Z21-114:23
410 Akt nr: Z21-114:24 - Z21-180:1
411 Akt nr: Z21-183:2 - Z22-17:6
412 Akt nr: Z22-17:8 . Z24-2:2
413 Akt nr: Z24-9:1 - Z24-33:23
414 Akt nr: Z24-33:24- -Z24-43:11
415 Akt nr: Z24-43:12 - Z24-72:9
416 Akt nr: Z24-73:5 - Z24-96:28
417 Akt nr: Z24-96:29 - Z24-106:2
418 Akt nr: Z24-107:3 - Z24-126:1
419 Akt nr: Z24-127:1 - Z24-159:1
420 Akt nr: Z24-163:10 del 1-2
421 Akt nr: Z24-163:10 del 3-4
422 Akt nr: Z24-163:11 - Z24-187:8
423 Akt nr: Z24-190:1 - Z26-60:3
424 Akt nr: Z26-75:2 - Z27-32:3
425 Akt nr: Z27-50:1 - Z27-69:1
426 Akt nr: Z27-82:4 - Z28-58:4
427 Akt nr: Z28-58:6 - Z28-120:7
428 Akt nr: Z28-121:3 - Z31-8:12
429 Akt nr: Z31-9:4 - Z31-52:14
430 Akt nr: Z31-54:3 - Z31-94:2
431 Akt nr: Z31-97:7 - Z31-136:13
432 Akt nr: Z31-137:7 - Z31-163:11
433 Akt nr: Z31-163:12 - Z34-66:4
434 Akt nr: Z34-66:5 - Z34-115:1
435 Akt nr: Z34-117:2 - Z37-36:2
436 Akt nr: Z37-37:4 - Z38-1:2
437 Akt nr: Z39-7:5 - Z41-17:2
438 Akt nr: Z42-1:1 - Z55-1:4
439 Akt nr: Z59-1:1 - Z61-1:3